Site Announcements

Ymgeisio ar gyfer cwrs Meddygaeth | Applying for Medicine

by Miriam Jones -

This week we held an amazing online webinar with Dr Heidi Phillips of Swansea University. Dr Heidi discussed the process of applying to Medical school, and talked about tips and tricks that can help strengthen your application. Click here to watch!

Cefnogaeth Ymgeisio ar gyfer myfyrwyr BME mewn STEM | Application Support for BME students in STEM

by Miriam Jones -
              Application Support Programme for BME Students in STEM | Magdalene College, Cambridge. Support is available for those completing their UCAS applications in Autumn 2020. Click here for more info.


Ymgeisio ar gwrs Meddygaeth | Applying for a Medicine Course 23-09-2020

by Miriam Jones -
             

Awgrymiadau wrth wneud cais ar gyfer cwrs Meddygaeth | Hints and Tips when applying for a Medicine course

Dr Heidi Phillips, Athro Cysylltiol ar gyfer Gofal Sylfaenol o Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe sy'n cyflwyno sesiwn ar gyfer disgyblion sydd gyda diddordeb gwneud cais ar gyfer Meddygaeth. Bydd y sesiwn yn cynnwys enghreifftiau o ddatganiadau personol, cyngor ac awgrymiadau ynghlyn a sut i greu cais llwyddiannus. Bydd y sesiwn yn ‘fyw’ felly bydd cyfle i ddisgyblion ofyn cwestiynau i Dr Phillips. Trefnir y digwyddiad gan STEM Gogledd.

Dr Heidi Phillips, Associate Professor of Primary Care from Swansea University Medical School delivers a session for pupils interested in applying for Medicine. The session will include examples of personal statements, advice and tips on how to create a successful application. The session will be 'live' so pupils will have the opportunity to ask Dr Phillips questions. The event is organized by STEM Gogledd.

Cliciwch yma i archebu Click here to book


Good Luck! A-Level results week

by Miriam Jones -
desert Good luck to everyone expecting their A-Level results this week! For more information and guidance on your choices - click on 'STEM Courses, Careers and Apprenticeships' above!
Older topics...