Newyddion Safle

Ymgeisio ar gyfer cwrs Meddygaeth | Applying for Medicine

gan Miriam Jones -

Wythnos yma cawsom webinar gwych gyda Dr Heidi Phillips o Brifysgol Abertawe. Trafododd Dr Heidi y broses o ymgeisio i Ysgol Feddygol a'r holl bethau allwch wneud i wella eich cais. Cliciwch yma i wylio'r sgwrs!

Cefnogaeth Ymgeisio ar gyfer myfyrwyr BME mewn STEM | Application Support for BME students in STEM

gan Miriam Jones -
              Coleg Magdalene, Caergrawnt yn cyhoeddi rhaglen gefnogaeth ar gyfer ymgeiswyr BME ar gyfer cyrsiau STEM. Mae cymorth ar gael ar gyfer rheiny sy'n bwriadu gwneud eu cais UCAS eleni - cliciwch yma i ymweld â'u gwefan.


Ymgeisio ar gwrs Meddygaeth | Applying for a Medicine Course 23-09-2020

gan Miriam Jones -
             

Awgrymiadau wrth wneud cais ar gyfer cwrs Meddygaeth | Hints and Tips when applying for a Medicine course

Dr Heidi Phillips, Athro Cysylltiol ar gyfer Gofal Sylfaenol o Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe sy'n cyflwyno sesiwn ar gyfer disgyblion sydd gyda diddordeb gwneud cais ar gyfer Meddygaeth. Bydd y sesiwn yn cynnwys enghreifftiau o ddatganiadau personol, cyngor ac awgrymiadau ynghlyn a sut i greu cais llwyddiannus. Bydd y sesiwn yn ‘fyw’ felly bydd cyfle i ddisgyblion ofyn cwestiynau i Dr Phillips. Trefnir y digwyddiad gan STEM Gogledd.

Dr Heidi Phillips, Associate Professor of Primary Care from Swansea University Medical School delivers a session for pupils interested in applying for Medicine. The session will include examples of personal statements, advice and tips on how to create a successful application. The session will be 'live' so pupils will have the opportunity to ask Dr Phillips questions. The event is organized by STEM Gogledd.

Cliciwch yma i archebu Click here to book


Pob Lwc! Wythnos canlyniadau Lefel-A

gan Miriam Jones -
desert Pob lwc i bawb sy'n disgwyl am eu canlyniadau Lefel-A wythnos yma! Am gymorth a dysgu mwy am eich opsiynau ôl-18 - cliciwch ar 'Gyrfaoedd, Cyrsiau a Phrentisiaethau STEM' uchod!
Pynciau hŷn...