Newyddion Safle

Wythnosau STEM | STEM Weeks

gan Miriam Jones -
             

Ydych chi wedi bod yn dilyn ein Wythnosau STEM? Pob wythnos rydym yn edrych ar faes arbennig o fewn STEM, ac yn rhannu nifer o adnoddau, heriau a fideos a llawer mwy! Dilynnwch y ddolen i ddysgu mwy: https://stemgogledd.cymru/course/view.php?id=71

 

Have you been following our STEM weeks? Each week we're looking at different areas within STEM and sharing resources, challenges, videos and much more! Click here to learn more: https://stemgogledd.cymru/course/view.php?id=71


Eisiau profiad gwaith ar-lein?

gan Miriam Jones -
              Cyfle i ddisgyblion Bl. 10 sydd â diddordeb mewn Peirianneg ac Adeiladwaith i gael profiad gwaith ar-lein gyda Scape Group. Cliciwch yma i ddarganfod mwy.

Peiriannwyr Yfory | Tomorrow's Engineers

gan Miriam Jones -
                             Cwis newydd - wyt ti'n meddwl am astudio peirianneg? Beth am gymeryd golwg ac ateb y cwis yma gan Beiriannwyr Yfory? Ffordd wych o ddarganfod y gwahanol swyddi sydd ar gael yn y maes! Atebwch y cwis yma

Adnoddau Chwefror 2020 - STEMpowered Learning

gan Miriam Jones -
Logo - STEMpowered Learning Adnoddau ar gyfer bobl ifanc, athrawon a mudiadau STEM - amrywiaeth o Aardman, Shell ac Raspberry Pi. Cliciwch yma i ddysgu mwy!
Pynciau hŷn...