Newyddion Safle

Cefnogaeth Ymgeisio ar gyfer myfyrwyr BME mewn STEM | Application Support for BME students in STEM

gan Miriam Jones -
              Coleg Magdalene, Caergrawnt yn cyhoeddi rhaglen gefnogaeth ar gyfer ymgeiswyr BME ar gyfer cyrsiau STEM. Mae cymorth ar gael ar gyfer rheiny sy'n bwriadu gwneud eu cais UCAS eleni - cliciwch yma i ymweld â'u gwefan.


Ymgeisio ar gwrs Meddygaeth | Applying for a Medicine Course 23-09-2020

gan Miriam Jones -
             

Awgrymiadau wrth wneud cais ar gyfer cwrs Meddygaeth | Hints and Tips when applying for a Medicine course

Dr Heidi Phillips, Athro Cysylltiol ar gyfer Gofal Sylfaenol o Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe sy'n cyflwyno sesiwn ar gyfer disgyblion sydd gyda diddordeb gwneud cais ar gyfer Meddygaeth. Bydd y sesiwn yn cynnwys enghreifftiau o ddatganiadau personol, cyngor ac awgrymiadau ynghlyn a sut i greu cais llwyddiannus. Bydd y sesiwn yn ‘fyw’ felly bydd cyfle i ddisgyblion ofyn cwestiynau i Dr Phillips. Trefnir y digwyddiad gan STEM Gogledd.

Dr Heidi Phillips, Associate Professor of Primary Care from Swansea University Medical School delivers a session for pupils interested in applying for Medicine. The session will include examples of personal statements, advice and tips on how to create a successful application. The session will be 'live' so pupils will have the opportunity to ask Dr Phillips questions. The event is organized by STEM Gogledd.

Cliciwch yma i archebu Click here to book


Pob Lwc! Wythnos canlyniadau Lefel-A

gan Miriam Jones -
desert Pob lwc i bawb sy'n disgwyl am eu canlyniadau Lefel-A wythnos yma! Am gymorth a dysgu mwy am eich opsiynau ôl-18 - cliciwch ar 'Gyrfaoedd, Cyrsiau a Phrentisiaethau STEM' uchod!

Gweld STEM | See STEM

gan Miriam Jones -
             
Digwyddiad rhyngweithiol ar-lein gyda Llysgenhadon STEM | Online interactive event with STEM Ambassadors

Ymunwch â ni ar yr 18eg o Awst i wrando ar gyflwyniadau cyffrous gan Lysgenhadon STEM amrywiol, a cymerwch gyfle i ofyn eich cwestiynnau chi! Bydd sgyrsiau difyr gan weithwyr o feysydd Meddygaeth, Peirianneg Sifil, Ffiseg Niwclear a llawer mwy. Cofrestrwch yma i archebu eich lle!

Join us on the 18th of August to listen to STEM Ambassadors talk about their roles within STEM industries and answer your questions! Be sure to tune in to listen to experts in fields such as Medicine, Civil Engineering, Nuclear Physics and much more. Register here to book your place!


Cydweithio gyda Ymchwil Cancr Gogledd Orllewin | Working with North West Cancer Research

gan Miriam Jones -
              Yn niweddarach eleni cafwyd rhai o ddisgyblion STEM Gogledd gyfle i gymryd rhan mewn digwyddiad arbennig gydag elusen Ymchwil Cancr Gogledd Orllewin, a chael dysgu mwy am waith arbennig yr elusen. Mwy o wybodaeth yma: https://nwcr.org/media/1890/nwcr-intouch-july-2020.pdf
Pynciau hŷn...