Newyddion Safle

Digwyddiadau Rhithiol gyda Grŵp Llandrillo Menai | Virtual Open Events with Grŵp Llandrillo Menai

gan Miriam Jones -

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'n Digwyddiad Agored Rhithwir a gynhelir o 22 Chwefror ymlaen.

Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl:

  • Gwybodaeth am ein dewis helaeth o gyrsiau, yn cynnwys cyrsiau Lefel A, cyrsiau galwedigaethol, cyrsiau rhan-amser, cyrsiau gradd a phrentisiaethau
  • Gwybodaeth am y gefnogaeth ragorol sydd ar gael i fyfyrwyr
  • Gwybodaeth am gludiant a chefnogaeth ariannol
  • Gwybodaeth am gyfleoedd i gyfoethogi profiadau myfyrwyr
  • Gwneud cais ar-lein am gwrs sy'n dechrau fis Medi 2021
Cliciwch yma i gofrestru!

We are looking forward to welcoming you to our Virtual Open Event from Monday 22 February.

What you can expect:

  • Information on our wide range of courses including A Levels, vocational qualifications, part time courses, apprenticeships and degrees
  • Information about our excellent student support
  • Information on transport and financial support
  • Information about student enrichment opportunities
  • Apply online for a course starting in September 2021

Click here to register!

Hacio'r Dosbarth - STEM | Hack the classroom - STEM edition

gan Miriam Jones -

[Digwyddiad iaith Saesneg yn unig yw hwn]In preparation for CSEdWeek (December 7-13, 2020), Microsoft is hosting Hack the Classroom: STEM Edition — three days of virtual sessions focusing on coding tips and tricks to make the most of your Hour of Code activities! 

Here, you’ll find every episode of Hack the Classroom on-demand, plus other relevant lessons, courses and prep materials. 

Click here to find out more.  
Ymgeisio ar gyfer cwrs Meddygaeth | Applying for Medicine

gan Miriam Jones -

Wythnos yma cawsom webinar gwych gyda Dr Heidi Phillips o Brifysgol Abertawe. Trafododd Dr Heidi y broses o ymgeisio i Ysgol Feddygol a'r holl bethau allwch wneud i wella eich cais. Cliciwch yma i wylio'r sgwrs!

Pynciau hŷn...