Site Announcements

Cefnogaeth Ymgeisio ar gyfer myfyrwyr BME mewn STEM | Application Support for BME students in STEM

by Miriam Jones -
              Application Support Programme for BME Students in STEM | Magdalene College, Cambridge. Support is available for those completing their UCAS applications in Autumn 2020. Click here for more info.


Ymgeisio ar gwrs Meddygaeth | Applying for a Medicine Course 23-09-2020

by Miriam Jones -
             

Awgrymiadau wrth wneud cais ar gyfer cwrs Meddygaeth | Hints and Tips when applying for a Medicine course

Dr Heidi Phillips, Athro Cysylltiol ar gyfer Gofal Sylfaenol o Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe sy'n cyflwyno sesiwn ar gyfer disgyblion sydd gyda diddordeb gwneud cais ar gyfer Meddygaeth. Bydd y sesiwn yn cynnwys enghreifftiau o ddatganiadau personol, cyngor ac awgrymiadau ynghlyn a sut i greu cais llwyddiannus. Bydd y sesiwn yn ‘fyw’ felly bydd cyfle i ddisgyblion ofyn cwestiynau i Dr Phillips. Trefnir y digwyddiad gan STEM Gogledd.

Dr Heidi Phillips, Associate Professor of Primary Care from Swansea University Medical School delivers a session for pupils interested in applying for Medicine. The session will include examples of personal statements, advice and tips on how to create a successful application. The session will be 'live' so pupils will have the opportunity to ask Dr Phillips questions. The event is organized by STEM Gogledd.

Cliciwch yma i archebu Click here to book


Good Luck! A-Level results week

by Miriam Jones -
desert Good luck to everyone expecting their A-Level results this week! For more information and guidance on your choices - click on 'STEM Courses, Careers and Apprenticeships' above!

Gweld STEM | See STEM

by Miriam Jones -
             
Digwyddiad rhyngweithiol ar-lein gyda Llysgenhadon STEM | Online interactive event with STEM Ambassadors

Ymunwch â ni ar yr 18eg o Awst i wrando ar gyflwyniadau cyffrous gan Lysgenhadon STEM amrywiol, a cymerwch gyfle i ofyn eich cwestiynnau chi! Bydd sgyrsiau difyr gan weithwyr o feysydd Meddygaeth, Peirianneg Sifil, Ffiseg Niwclear a llawer mwy. Cofrestrwch yma i archebu eich lle!

Join us on the 18th of August to listen to STEM Ambassadors talk about their roles within STEM industries and answer your questions! Be sure to tune in to listen to experts in fields such as Medicine, Civil Engineering, Nuclear Physics and much more. Register here to book your place!


Cydweithio gyda Ymchwil Cancr Gogledd Orllewin | Working with North West Cancer Research

by Miriam Jones -
              Earlier this year, some of our STEM Gogledd students took part in exceptional event with North West Cancer Research in which they learnt all about the charity's fantastic work. More info here:  https://nwcr.org/media/1890/nwcr-intouch-july-2020.pdf
Older topics...