Site Announcements

Gweld STEM | See STEM

Gweld STEM | See STEM

by Miriam Jones -
Number of replies: 0
             
Digwyddiad rhyngweithiol ar-lein gyda Llysgenhadon STEM | Online interactive event with STEM Ambassadors

Ymunwch â ni ar yr 18eg o Awst i wrando ar gyflwyniadau cyffrous gan Lysgenhadon STEM amrywiol, a cymerwch gyfle i ofyn eich cwestiynnau chi! Bydd sgyrsiau difyr gan weithwyr o feysydd Meddygaeth, Peirianneg Sifil, Ffiseg Niwclear a llawer mwy. Cofrestrwch yma i archebu eich lle!

Join us on the 18th of August to listen to STEM Ambassadors talk about their roles within STEM industries and answer your questions! Be sure to tune in to listen to experts in fields such as Medicine, Civil Engineering, Nuclear Physics and much more. Register here to book your place!