Site Announcements

Digwyddiadau Rhithiol gyda Grŵp Llandrillo Menai | Virtual Open Events with Grŵp Llandrillo Menai

Digwyddiadau Rhithiol gyda Grŵp Llandrillo Menai | Virtual Open Events with Grŵp Llandrillo Menai

by Miriam Jones -
Number of replies: 0

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'n Digwyddiad Agored Rhithwir a gynhelir o 22 Chwefror ymlaen.

Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl:

  • Gwybodaeth am ein dewis helaeth o gyrsiau, yn cynnwys cyrsiau Lefel A, cyrsiau galwedigaethol, cyrsiau rhan-amser, cyrsiau gradd a phrentisiaethau
  • Gwybodaeth am y gefnogaeth ragorol sydd ar gael i fyfyrwyr
  • Gwybodaeth am gludiant a chefnogaeth ariannol
  • Gwybodaeth am gyfleoedd i gyfoethogi profiadau myfyrwyr
  • Gwneud cais ar-lein am gwrs sy'n dechrau fis Medi 2021
Cliciwch yma i gofrestru!

We are looking forward to welcoming you to our Virtual Open Event from Monday 22 February.

What you can expect:

  • Information on our wide range of courses including A Levels, vocational qualifications, part time courses, apprenticeships and degrees
  • Information about our excellent student support
  • Information on transport and financial support
  • Information about student enrichment opportunities
  • Apply online for a course starting in September 2021

Click here to register!