Newyddion Safle

Wythnos Gyrfaoedd Cenedlaethol 2022

Wythnos Gyrfaoedd Cenedlaethol 2022

gan Miriam Jones -
Number of replies: 0

Mae Mawrth 7ed i'r 12eg o Fawrth yn Wythnos Gyrfaoedd Cenedlaethol - pa gyfle gwell i ddechrau meddwl am eich trywydd gyrfa?

Cymerwch olwg ar wefan Gyrfa Cymru i ddysgu mwy am gyfleoedd a chyrsiau STEM e.e., neu ymwelwch a gwefan Connectr - adnodd mentora ar-lein sy'n hybu gyrfaoedd mewn meysydd amrywiol?

Wyt ti'n rhan o brosiect STEM Gogledd yn barod? Cofia lenwi dy Gynllun STEM Gogledd gyda dy Fentor STEM! Eisiau cysylltu i wybod mwy? Gyrrwch ebost at stemgogledd@gwynedd.llyw.cymru

Gwneud rhywbeth arbennig i nodi'r Wythnos? Rydym eisiau gweld beth rydych yn gwneud! Tagiwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol - defnyddiwch @SGogledd neu nodwch hashnod #STEMGogledd